Home » Entries posted by Editor (Page 2)

PRO DEO, PRO SCIENTIA ET PATRIA. Sociologie rurală și enciclopedică. Prelegerile Universitatii Emaus

 Universitatea Emaus Sociologie rurală și enciclopedică – prelegeri – (Ilie Bădescu) Cui ne adresăm și de ce o facem?  Lansăm acum și aici prelegerile destinate chestiunii rurale și fundamentării unei doctrine a neoruralismului mondial și unei formule de cunoaștere enciclopedică a României (deocamdată a României rurale). Răspundem, cu acest prilej, vizitei și invitației unui grup de…

I. Sistemul mondial, lumea rurală și sistemele naturale. „Calea țărănească” în desișul conversiunii globale. Prelegere introductivă: Soartă și destin în istoria popoarelor

Primul modul  Sistemul mondial, lumea rurală și sistemele naturale Etnofondul, pământul, apa, stocul de animale și energia[1]   Submodulul I (patru prelegeri) „Calea țărănească” în desișul conversiunii globale „Războiul civilizațional” și capitalismul periferial   Prelegere introductivă Soartă și destin în istoria popoarelor[2]   Înaintea morții sale, Moise, proorocul Domnului, binecuvintează poporul și proorocește pentru fiii…

Prelegerea 1: Civilizația țărănească și conversiunea sistemelor. Conversiunea civilizației țărănești. Clarviziunea profesorului Raoul Weiss

Prelegerea I: Civilizația țărănească și conversiunea sistemelor[1]  Conversiunea civilizației țărănești. Clarviziunea profesorului Raoul Weiss  Globalizarea este un process cu desfășurare planetară, care cântărește greu, cel puțin deocamdată, în jocul sorții întregii omeniri. Sistemul mondial modern preface, iar uneori de-naturează, ba chiar anihilează sisteme naturale de viață, altădată autonome. Globalizarea, adică mondializarea sistemului modern, ca sistem de organizare a vieții popoarelor…

Prelegerea a 2-a: Sistemul mondial modern și ”falimentarea naturii”

Prelegerea a 2-a: Sistemul mondial modern și ”falimentarea naturii”[1] Câmpurile practicilor omenești, ca sisteme umane, induc în mod fatal redefiniri ale ordinii lumii în cuprinsul lor și după măsura razei lor de expansiune. Practicile de credință și deci sistemele religioase definesc și redefinesc întreaga existență în și prin vibrația raportului vertical al întregii creaturi cu…

Prelegerea a 3-a. Țăranii și succesiunea regimurilor de dominație și de exploatare fiscală

Prelegerea a 3-a. Țăranii și succesiunea regimurilor de dominație și de exploatare fiscal Sistemele naturale s-au aflat sub presiunea conversiunilor sistemice de-a lungul tuturor epocilor. Procesele de conversiune sistemică le-au afectat în chipuri felurite după tipul sistemului dominator. În cadrul sistemelor politico-militare conversiunea a îmbrăcat forma celor două mari procese deformatoare fiscalitatea excesivă războaiele. Ambele…

Prelegerea a 4-a. Țăranii și mișcarea anticonversionistă în războiul civilizațional

Prelegerea a 4-a. Țăranii și mișcarea anticonversionistă în războiul civilizațional  În secolul al XIX-lea războiul social se mută în cadrul unei alte ciocniri civilizaționale, aceea dintre capitalismul fiscal periferial și societatea țărănească. Această ciocnire este încadrarea mișcării anticonversioniste a arealul răsăritean. Conversiunea sistemică îmbracă în tot arealul răsăritean formula capitalismului periferial, adică al unui capitalism…

II. Neoruralismul. Prelegerea a 5-a: Războiul logistic şi noile riscuri pentru doctrina suveranităţii alimentare

Submodulul al II-lea Neoruralismul. Doctrina suveranității alimentare   Prelegerea a 5-a Neoruralismul. Războiul logistic şi noile riscuri pentru doctrina suveranităţii alimentare  Neoruralismul doctrinar. Perioada postbelică a fost una a războiului rece dintre imperiul comunist și neoimperiul bancar mondial, adică dintre două formațiuni ale conversiunii metasistemice de ciclu modern și postmodern, context în care s-a prăbușit…

Prelegerea a 6-a. Via Campesina şi doctrina căii paralele

Prelegerea a 6-a. Via Campesina şi doctrina căii paralele   Programul și doctrina. Organizația Via Campesina a fost constituită ca o organizație mondială (în nouă regiuni, având membrii în 69 de țări din toată lumea și reprezentând un număr estimat de circa 150 milioane de persoane)[1]. Ea a promovat doctrina suveranității alimentare ca replică la…

Prelegerea a 7-a. Modelul alimentar al lumii. Cele două căi de acces la hrană și războiul definițiilor

Prelegerea a 7-a   Modelul alimentar al lumii Cele două căi de acces la hrană și războiul definițiilor   Atunci când definim securitatea și siguranța alimentară trebuie să definim mai întâi calea de acces la hrană. Or, cum s-a lămurit, există două căi de acces la hrană: calea bazată pe autonomia pieței și pe regimul…

III. Dreptul de asociere rurală, oligarhismul agrarian și dictatura pieței. Prelegerea a 8-a: Două sisteme definiționale ale exploatațiilor rurale. Gospodăria familială, ideologii, comercianții, gardienii fiscali

Submodulul al III-lea (o prelegere)  Dreptul de asociere rurală, oligarhismul agrarian și dictatura pieței Prelegerea a 8-a Două sisteme definiționale ale exploatațiilor rurale Gospodăria familială, ideologii, comercianții, gardienii fiscali   De mai bine de 200 de ani lumea pe care se reazemă sistemul mondial modern și-a pus speranțele în felurite sisteme de organizare a vieții…