Home » Entries posted by Director

”Tăcerea este la fel de importantă ca țipătul disperat”. Cuvânt pentru fratele Petre Anghel

Universitatea Emaus este în doliu. Prietenii revistei Sociologia azi sunt în doliu. Un doliu greu, profund, mai greu și mai adânc decât cea mai teribilă și tainică noapte. Glas de noapte am auzit, plângere și tânguire multă. Unul dintre marii scriitori ai literaturii fără de vreme, un stilistician din tradiția necomparabilă a lui Tudor Vianu,…

Conferinţă despre “Şcoala Sociologică de la Bucureşti şi întregirea statului român” pe 27 Martie 2015, la Institutul de Sociologie, Casa Academiei

Institutul de Sociologie “Dimitrie Gusti” al Academiei Române vă invită vineri, 27 Martie 2015, ora 12.00 la Conferinţa publică “Şcoala Sociologică de la Bucureşti şi întregirea statului român” Prezintă lucrări spre dezbatere Dr. Ioan C. Popa – sociolog, publicist, diplomat: Dimitrie Gusti şi Problema Basarabiei Dr. Ion Constantin – istoric, diplomat, cercetător la Institutul Naţional…

Testul ANOVA în măsurătorile legitimităţii organizaţionale și în alte măsurători

Testul ANOVA în măsurătorile legitimităţii organizaţionale și în alte măsurători I Bădescu și A I Bădescu Una dintre problemele cheie ale ecologiei organizaţionale este aceea referitoare la posibilitatea predicţiilor. A face predicţii privind „vitalitatea” organizaţiilor înseamnă a cerceta factorul care face predictibilă speranţa de „viaţă” a organizaţiilor. Altfel spus, o populaţie organizațională are propria ei…

Lumea văzută de la București: A gândi global despre Ucraina răsculată

A gândi global despre Ucraina răsculată Fenomenul ucrainean este pentru intelectualul răsăritean o somație aparte. S-a spus că la Kiev se războiesc două lumi: Estul și Vestul și că mulțimile urbane dau glas opțiunii pentru stilul vestic de viață. Altfel spus, ceea ce a precipitat mulțimile spre acea teribilă deflagrație de furie și obidă numită Euromaidan ar…

Enciclopedia multimedia a României interbelice cu actualizări de etnomuzicologie

Portretul României interbelice Enciclopedia multimedia a memoriei grandioase și eroice a României interbelice cu actualizări de etnomuzicologie pe site-ul: http://romaniainterbelica.memoria.ro/index.html Informațiile și datele prezentate sunt reproduse parțial după Volumul II, Țara Românească, al Enciclopediei României, editura Imprimeriei Naționale, 1938, lucrare elaborată sub conducerea prof. Dimitrie Gusti.…

„Corectitudinea politică este comunismul secolului XXI”. VIDEO

Un interviu cu Srdja Trifkovici, comentator şi scriitor american de origine sârbă. Trifkovici explică diferenţele dintre sistemul comunist totalitar pe care l-a trăit în adolescenţă şi sistemul corectitudinii politice pe care-l trăieşte în Occident. “Cu alte cuvinte, în mod amuzant, aş spune că mă simt mai puţin liber astăzi la vârsta de 50 de ani,…

Sociologia creștină a familiei. Prelegerea 1

  Prelegerea 1. Despre genealogie în sens creștin.  Naşterea duhovnicească. Quanta genealogică. Protodinamismele noopsihice. Inconștientul individual (Freud), genealogic (Szondi), de specie (Jung), noologic sau teandric. „Calea fecioriei, a curăţiei”, a neprihănirii, a iubirii mistice (Pr Arsenie Boca). Apartenență versus descendență. Apartenența la genealogia cerească. Calitățile paradisiace ale omului: fecioria, înțelepciunea, curăția, lumina neînserată etc. Dintru…

ŢĂRANII ŞI CELE PATRU MONARHATE. Publicistică sociologică de Ilie Bădescu

ILIE BĂDESCU ŢĂRANII ŞI CELE PATRU MONARHATE FUNDAŢIA „NIŞTE ŢĂRANI” BUCUREŞTI – 2010   Publicistică sociologică Eseuri apărute în Revista Clipa – Magazinul actualităţii culturale româneşti Copyright: Fundaţia „Nişte Ţărani” Coperta: ­­­ Alexandru Nicolescu DTP: Alexandru Nicolescu Descrierea   CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiBĂDESCU,   ILIEŢăranii   şi cele patru monarhate / Ilie Bădescu…

Aristocrația țărănească. Boicotul țărănesc al istoriei

Prelegerea a 2-a Aristocraţia ţărănească Clasa ţărănească este singura aristocraţie de tipar universal din istoria omenirii. Toate aristocraţiile îşi extrag legitimitatea din ideea investirii divine. Clasa ţărănească nu pretinde nimic pentru legitimitatea sa, ea este mărturisită ca atare de către Însuşi Dumnezeu în Sfânta Carte, în Biblie. Se află spus, la Cartea Facerii, că Dumnezeu…

Nouă instituții spirituale în mileniul I daco-roman. Istoria literaturii daco-romane în viziunea prof. Mihail Diaconescu

Nouă instituții spirituale în mileniul I (d.H.) daco-roman Istoria literaturii daco-romane în viziunea prof. Mihail Diaconescu  Istoria literaturii daco-romane este mai întâi o carte despre construcția istorică a identității. Identitatea este dăruită de Dumnezeu. Unii pierd ceea ce ar fi putut dobândi înmulțind talanții, alții pur și simplu distrug darul. Strategia lor se numește în știința societății…