Home » Biblioteca "Luca si Cleopa" » Creatii » Arta » Universitatea Emaus are portile deschise! O universitate virtuală, online, deschisă tuturor celor aflați pe Drumul spre Emaus

Universitatea Emaus are portile deschise! O universitate virtuală, online, deschisă tuturor celor aflați pe Drumul spre Emaus

Universitatea Emaus are portile deschise! O universitate virtuală, online, deschisă tuturor celor aflați pe Drumul spre Emaus

Universitatea Emaus

Despre Universitatea «Emaus»

Nova scientia

Universitatea Emaus este un model de universitate on-line. Conținuturile sale se desprind din „Nova scientia”, care este una cu „Știința prin ochii credinței”, sau, cu expresia lui Engelhardt jr, „cunoașterea prin «vederea lui Dumnezeu»” (God’s Eye), o direcție afirmată mai ales în SUA (fizica prin ochii credinței, biologia prin ochii credinței, economia prin ochii credinței, sociologia prin ochii credinței, antropologia prin ochii credinței, afaceri prin ochii credinței, arta prin ochii credinței etc.), dar și în Europa de Răsărit, în Rusia cu deodebire, în Grecia, în România etc. Universitatea Emaus s-a născut din îndemnul de a urma, împreună cu cei interesați, calea spre noua știință cu cele cinci domenii ale aplicațiilor sale: natura, viața, omul, societatea, spiritualitatea. Științele naturii, științele vieții, științele omului, științele societății și ale nous-ului și deopotrivă artele traversează de o bună bucată de vreme un proces restaurator datorat reunificării științei cu religia, ainspirației cu revelația, a cunoașterii cu credința, a imanenței cu transcendența, în forma științei celei noi și a noilor direcții creatoare, care nu se mai situează în afara credinței, ci se afirmă chiar înlăuntrul ei, cercetează și zugrăvesc lumea și toată făptura ”prin ochii credinței”, spre a le desăvârși. Adică este cunoaștere înlăuntrul cunoașterii divine. Precum ne spune Trisaghionul (imnul cântării întreit sfinte): „Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează lumea aceasta, pe care a zidit-o dreapta Ta, şi o desăvârşeşte pe ea!” Biruința divină, Logosul întrupat, reprezintă temelia noului spirit științific. Nova scientia este parte din Ștința care cercetează lumea și o desăvârșește.

 

Quadrilogia emausină

Curricula Universității Emaus va avea patru mari componente date de cele patru domenii ale noii științe: natura, viața, omul, societatea. Acestea alcătuiesc Quadrilogia emausină pe care se va întemeia construcția curiculară progresivă a Universității virtuale «Emaus». Prelegerile susținute on-line se vor grupa, în cele din urmă în raport cu cele patru rame curriculare: cunoașterea naturii, cunoașterea vieții, cunoașterea omului și cunoașterea societății, ca tot atâtea încadrări ale cunoașterii prin ochii credinței. Domeniul de sinteză al noului spirit științific este acela al Noologiei. În consecință, științele din vârful celor patru unghiuri ale quadrilogiei emausine vor fi: biologia noologică, antropolgia noologică, sociologia noologică și cosmologia noologică. Un atare demers va fi, iată, încununat de cupola spiritualității. Edificiul emausin se întrgește, iată, prin această a cincea dimensiune. Dacă ținem seama de faptul că în toate se înregistrează actualizări și dezactualizări de energii necreate vom sesiza rama și substanța divină a întregului tablou, astfel că pri cunoașterea latențelor divine și a lucrarii necontenite a Duhului lui Dumnezeu în tot și în toate avem cele șapte elemente ale curriculei extinse a Universitații Emaus. Cadrilaterul primei trepte devine inteligibil, iată, prin triada: Latențe divine (energie necreată), Spirit, Dumnezeu.

 

Biblioteca virtuală și comunitatea emausienilor

Ca tip de instituție, Universitatea Emaus este o universitate virtuală deschisă tuturor celor aflați pe Drumul spre Emaus, care este, de fapt, însuși drumul vieții noastre. Deocamdată nu putem oferi nici diplome nici certificate. Cu timpul, vom crea biblioteca virtuală a emausienilor, care vor putea alcătui câte patru eseuri sau studii confirmative în raport cu cele patru domenii ale quadrilogiei curriculare. Acestea vor fi selectate și postate în cadrul Bibliotecii virtuale cu denumirea generică: Biblioteca „Luca și Cleopa”. Aceasta va fi organizată în patru secțiuni („săli”) virtuale: Sala Haret (pentru științele naturii), Sala Paulescu (domeniul științelor vieții), Sala Gusti (pentru domeniul științelor societății) și Sala Mircea Vulcănescu (pentru științele „omului restaurat”). Cei ce vor alcătui materiale valoroase în cele patru domenii curiculare vor fi trecuți în categoria „confirmaților”, adică vor dobândi recunoașterea Universității Emaus și vor fi înscriși în lista emausienilor confirmați. Cu nădejde în Domnul inimilor înnoite și al minților deschise, vom încerca să organizăm din patru în patru ani întâlnirea emausienilor confirmați. Domnul să ocrotească Universitatea Emaus și pe toți cei de o convingere cu emausienii deopotrivă cu ceilalți care nu se pot bucura împreună cu noi.

 

Logistica emausină

Puterea logistică a Universității Emaus este asigurată de capacitatea de integra linkuri cu alte site-uri care se nutresc din aceleași nădejdi și din duhul aceleiași cunoașteri. Acestea vor fi invitate într-o rețea virtuală a producătorilor sau mijlocitorilor „Noii științe” fie că este vorba de site-uri dedicate re-examinării dosarului evoluționismului (cu ultimele rezultate ale cercetării arhivelor fosilifere), ori a dosarului fenomenelor asincrone care ne somează să ținem seama de puterile tainice ale energiilor necreate și de lucrarea lor minunată dar și de dosarul patologiilor nefirești care-au survenit în chip surprinzător deviind civilizațiile ori genealogiile de la linia lor destinală etc. etc.

 

Omul și Societatea

Prelegerile din primele două componente curriculare, cea a științelor omului și cea a științelor societății, vor fi dedicate acestor cinci temeiuri: 1 energiilor necreate ale vieții (latențelor sufletești), 2 drumului și călătoriei, 3 peisajelor spirituale interioare (cadrelor noologice), progresiv descoperite ființei călătoare, 4 învățăturilor care deschid mintea (descoperitoare sau revelate), 5 manifestărilor omenești. Odată cu peisajele minunate, omul călător va descoperi și peisaje înfricoșătoare „populate” de primejdii mari ori mai mici, pe care nu le poate zări decât ochiul interior. Omul modern, însă, suferă de orbire interioară, și-a slăbit vederea cea dinlăuntru odată cu secularizarea vieții sale și astfel nu mai poate contempla nici frumusețea peisajelor sufletești dar nici primejdiile călătoriei. Scriitori vizionari precum Dostoievski, ori precum Ernesto Sabato au avut profeția orbului rătăcind prin labirintul subconștientului, pe care doar vreo întâmplare minunată l-ar putea scoate redându-i vederea lăuntrică. Această minune ar fi, în vederea Universității Emaus, rodul miraculos al credinței, o putere asupra căreea ne-a prevenit Însuși Dumnezeu, care-i poruncește, în chip profetic, orbului din Ierihon, să vadă: „Vezi! Credința ta te-a mântuit!” (Luca, 18: 42). În consecință, prelegerile emausine nu vor ocoli problematica teodiceilor și deci misterul răbufnirii răului în ceea ce până ieri părea curgere lină și profeție anabasică. Ca atare, lectorii Universității Emaus vor împlini un proiect lansat de un coleg și prieten al nostru, proiectului unui Tratat de patologie politică, fiindcă mult rău a intrat în istorie pe poarta din față destinată intrării pe scenă a elitelor politice. Problematica statului magic, a pornografiei, a dependenței de televizor și de internet, forțe care par să atingă design-ul antropic divin spre a induce adevărate mutații antropoistorice la o scară semnificativă, sunt doar câteva capitole ale unui asemenea tratat. Din el nu va lipsi analiza celui de-al treilea tip de război universal, diferit de războaiele militare și de războiul cel nevăzut despre care ne vorbesc scrierile patristice. Acest al treilea tip de război s-a născut în clipa în care duhurile răutății au fost chemate la o alianță demoniacă de către puterile lumii pentru a-i înfrânge pe oamenii lui Dumnezeu. Această alianță demoniacă este dezvăluită în strânsă legătură cu teodiceea războiului în Cartea Macabeilor. Asemenea tipuri de prelegeri se încadrează în curicula științei peisajelor civilizaționale ori în disciplina prosoponologiei, adică în știința dinamicii (și deci a deformărilor) chipului divin al omului, al civilizațiilor etc. Noopolitica (în cadrul căreia se disting patologia politică și teoria peisajului spiritual, care-și are un pilon de susținere în metodologia determinării centrelor de densitate spirituală), prosoponologia (ca ramură a antropo-noologiei), ecodemografia, etnoscopia, maritologia creștină (teoria circulației maritale și a fenomenelor de hipogamie etc.), teoria legăturilor vide (ca parte a sociologiei noologice sau, cu termenul sombartian, a noosociologiei), metodologia ecosondajelor (ca parte a nooscopiei), a sondajului pneumatologic etc. etc. sunt doar cîteva fațete ale curriculei emausine. Unele prelegeri vor fi elaborate în chip cât se poate de simplu și deci de accesibil. Altele vor îmbrăca și forme ceva mai complicate dată fiind bibliografia convocată și complexitatea disciplinară a studiilor de referință. Înălțăm, întru toate cele întreprinse, rugăciuni către Dumnezeu să se împlinească voia Sa în această lucrare, prin care s-au adunat și ceva rezultate dar s-a capitalizat și multă speranță și destulă năzărire. Fie voia Domnului în toate ale noastre, Amin!

Fie voia Domnului în toate ale noastre, Amin!
Universitatea-Emaus.Ro

Drumul spre Emaus

Cititi si:

Consultanții Universității Emaus: Prof. dr. Ilie Bădescu, Prof . dr. Petre Anghel

Universitatea Emaus este un model de universitate on-line. Conținuturile sale se desprind din „Nova scientia”, care este una cu „Știința prin ochii credinței”, o direcție afirmată mai ales în SUA (fizica prin ochii credinței, biologia prin ochii credinței, economia prin ochii credinței, sociologia prin ochii credinței, antropologia prin ochii credinței, afaceri prin ochii credinței, arta prin ochii credinței etc.) dar și în Europa de Răsărit, în Rusia cu deodebire, dar și în Grecia, în România etc. Universitatea Emaus s-a născut din îndemnul de a urma, împreună cu cei interesați, calea spre noua știință cu cele patru domenii ale aplicațiilor sale: natura, viața, omul, societatea.

Conținutul materialelor (rapoarte, studii etc.) care sunt postate pe site este destinat consultarii gratuite a oricaror persoane sau institutii și poate include informații legal protejate, proprietate a autorilor. Vă informăm că utilizarea materialelor postate pe site fără indicarea sursei este interzisă și poate atrage răspundere legală. Dacă ați primit aceste materiale din greșeală vă rugăm să le ștergeți din sistemul Dumneavoastră. Răspunderea pentru conținutul materialelor postate revine exclusiv autorilor. Vă mulțumim!

The content of the materials (reports, papers etc.) which are posted on this site is intended solely for the free use of those who, individuals or institutions, are interested in and may include legally privileged information, property of authors. You are hereby notified that any redirection, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information by not mentioning the source or without the agreement of the issuer is strictly prohibited and determines legal responsibility. If you received these messages in error please delete them. The responsibility for the content of the materials posted on the site falls exclusively on their authors. Thank you!

Consultanții Universității Emaus,

Prof.dr. Ilie Bădescu, Prof dr. Petre Anghel

Leave a Reply

Your email address will not be published.